Compostable Poşet

Yeni Organik Markamız

Compostable Poşet: Compost özellikli endüstriyel tesislerde ya da doğada bozunma sürecinden geçerek 180 günde çözünerek ekilebilir toprağa dönüşebilen poşettir.

ÖZELLİKLER:
Petrol türevlerinden üretilen plastik poşetler ile karşılaştırıldığında Compostable poşetlerin insan ve çevre sağlığı açısından daha doğru bir üründür. Compostable poşetler yenilenebilirdir. Mısır, şeker ve patates nişastası gibi kaynaklardan elde edilirler. Kullanım ömrünü tamamladıktan sonra doğaya karışarak çevre kirliliğini önler ve geride zararlı ve zehirli maddeler bırakmazlar.

Biyobozunur Poşet Nedir?

Doğada Çözünen Poşet Nedir? Endüstriyel biyoteknoloji uygulamalarından olan biyobozunur poşet (doğada çözünen poşet) kısaca bio poşet bitkisel katı ve sıvı yağlar, bitki nişastaları (şekerkamışı,mısır,patates) veya mikroorganizmalar tarafından yenilenebilir biyolojik kaynaklardan elde edilen biyoplastik poşetlerdir. Doğada çözünen poşetler biyobozunur özellik gösterir ve doğada zamanla kendiliğinden çözünerek kompost (compostable) humus toprağa dönüşerek doğaya karışırlar. Dolayısıyla biyobozunur poşetler geri dönüşüm poşet özelliği taşırlar


Biyobozunurluk (Biodegradability) ve Humus Toprağa Dönüşebilme (Compostability)

Biyobozunur (Biodegradable) Poşet : Doğadaki mikroorganizmalar yardımıyla biyolojik olarak parçalandıktan sonra CO2 ve su gibi temel maddelere dönüşerek doğadaki döngüye katılabilen poşettir.

Humus Toprağa Dönüşen (Compostable) Poşet: Kontrollü bir ortamda biyobozunma sürecinden geçerek doğada en fazla 180 gün içerisinde çözünerek ekilebilir toprağa (kompost) dönüşebilen poşettir.


Biyoplastik Bio Poşetlerin Üstün Özellikleri

Petrolden elde edilen plastik poşetlerle karşılaştırıldığında biyoplastik biyobozunur poşetlerin özellikle insan ve çevre sağlığı açısından üstün özellikleri vardır:

Biyoplastik biyobozunur poşetler yenilenebilir kaynaklardan elde edilirler. Hem yüksek sera gazı etkisi yaratan, hem de doğal kaynakları tüketen petrol türevi plastiklerin aksine sürdürülebilir (sustainable) malzemelerdir.

Biyoplastik poşetleri biyobozunur özelliğe sahiptir. Kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra doğaya karışarak çevre kirliliğini önler ve geride zararlı ve zehirli maddeler bırakmazlar.

Open chat